Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

Сьогодні на Дніпропетровщині на базі професійно-технічного училища №71 (смт Божедарівка) відкрито 36 Центр кар'єри, сталого розвитку та професійного зростання "Мрія"

Мета діяльності Центру – надання професійних консультацій, сприяння успішному стажуванню та працевлаштуванню випускників, розвиток підприємницьких навичок та відкриття власної справи, допомога не тільки молоді, але й іншим громадянам незалежно від віку та соціального статусу знайти роботу, що задовольняє кожного. Це адаптація знань та вмінь до потреб ринку праці, особливо за галузями економіки країни, які сьогодні потерпають руйнування.

Відбулась дискусія із стейкхолдерами щодо нових підходів до підготовки кваліфікованих кадрів, навчання частковим та повним кваліфікаціям за програмами сертифікаційних курсів різних категорій населення, працевлаштування випускників закладу та організації виробничої практики, зміни професійного напрямку та кроки до подальшої співпраці із соціальними партнерами відповідно до попиту ринку праці.

Учасниками дискусії надано пропозиції з питань співпраці із органами виконавчої влади, роботодавцями, закладами вищої та загальної освіти з метою зацікавленості населення навчатися протягом життя, особливо в умовах воєнного та повоєнного часу.

Паралельно відбувався тренінг для педагогів з розвитку профорієнтаційних компетентностей.

Разом відбудуємо нашу країну.

Зображення