Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

Оновлення даних законодавчої та нормативно правової бази, яка супроводжує освітній і виховний процес, фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Для системи професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О) першочергове значення має створення і впровадження сучасної законодавчо-нормативної бази на всіх рівнях її функціонування, забезпечення неперервної освіти, запровадження на всіх рівнях державних освітніх стандартів, створенням надійного правового, соціального та економічного захисту і стимулюванням розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти (заклади П(ПТ)О).

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (НМЦ ПТО) постійно здійснюється комплексний аналіз чинної законодавчої та нормативно правової бази, яка супроводжує освітній і виховний процес, фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення закладів П(ПТ)О.

Станом на 01.01.2024 фахівцями НМЦ ПТО доопрацьовано «Збірник законодавчих, нормативно-правових актів в діяльності закладів П(ПТ)О» (Збірник). Збірник доповнено переліком прийнятих після 1 липня 2023 року законодавчих і нормативно-правових актів, які систематизовані у десяти розділах і сформовані з метою їх використання для прийняття управлінських рішень, а також надані Інтернет посилання на необхідні нормативно-правові акти.

В II півріччі 2023 року скасовані та втратили чинність 7, прийнято – 64 нормативно-правових акта, у тому числі:

  • Законів України – 4;
  • постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України – 18;
  • наказів і листів Міністерства освіти і науки України – 41;
  • наказів Українського центру оцінювання якості освіти – 1.

Сподіваємося, що Збірник буде корисним для практичного використання керівниками, педагогами і майстрам виробничого навчання закладів П(ПТ)О та роботодавцям.

Збірник розміщено на сайті НМЦ ПТО http://nmc-pto.dp.ua/ в підрозділі «Перелік головних нормативно-правових документів сфери П(ПТ)О» розділу «Нормативно-правове забезпечення».

Сергій ФЕДОРЕНКО