Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

Підсумки семінару новопризначених заступників директорів закладів П(ПТ)О Дніпропетровщини

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області в лютому – травні організовано довгостроковий семінар для новопризначених заступників директорів та старших майстрів закладів П(ПТ)О.

За запитами новопризначених керівників до розгляду на семінарі включено ряд проблемних питань організації освітнього процесу, які потребують роз’яснень та детального вивчення. Цього року на семінарі запроваджено виконання слухачами практичних робіт зі складання робочих навчальних планів, пакету документів внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі П(ПТ)О. Також продовжено практику презентації досвіду роботи педагогічних колективів з питань організації освітнього процесу досвідченими керівниками:

Планування напрямків виховної роботи КЦПОММ на навчальний рік;

Організація теоретичної та професійно-практичної підготовки в КНВЦ з елементами дистанційної форми навчання;

Проведення виховної роботи в умовах воєнного стану із застосуванням елементів дистанційної форми в ТПАЛ.

Програму семінару новопризначені заступники та старші майстри виконали в повному обсязі. Стажисти детально ознайомилися із чинними нормативно-правовими документами в галузі П(ПТ)О, склали електронний банк даних зі зразками розпорядчих документів за напрямком роботи, виконали підсумкову роботу та розробили пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в своїх закладах освіти.

На підсумковому занятті семінару проведено презентацію-захист звітів новопризначених керівників. Слухачі обмінялися змістовними порадами, корисними пропозиціями щодо впровадження інноваційних форм і методів організації освітнього процесу.

За підсумками семінару слухачам видані сертифікати, що засвідчують проходження курсу з розвитку управлінських компетентностей організації освітнього процесу. Впевнені, що отримані знання допоможуть новопризначеним керівникам закладів П(ПТ)О в управлінській роботі.

Олена ГУРСЬКА,
методист НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області