Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

Розробка орієнтовної освітньої програми з професії «Арматурник»

2 травня відбулося третє засідання творчої групи з розробки орієнтовної освітньої програми з професії «Арматурник».

Під час онлайн-засідання обговорено та скориговано 7-9 результатів навчання, які чітко окреслюють знання, вміння та навички, що мають набути випускники. Також обговорено зміст навчальних програм з предметів професійно-теоретичної підготовки, задля повнішої відповідності сучасним вимогам ринку праці.

Одним із ключових викликів залишається відсутність сучасної літератури, яка могла б слугувати орієнтиром при розробці навчальних програм з предмету «Технологія і обладнання арматурних робіт» та виробничого навчання

Тетяна МАВДРИК

Зображення