Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

Загальна інформація

Історія створення і функціонування обласної методичної служби ПТО у Дніпропетровській області тісно пов’язана з діяльністю профтехосвіти регіону. Методичний кабінет ПТО входив у структуру обласного управління профтехосвіти до 1988р. Після об’єднання у 1988р. обласних управлінь профтехосвіти та загальної середньої освіти методичний кабінет ПТО був переведений у структуру Дніпропетровського обласного інституту удосконалення вчителів. З 1992 року методичний кабінет ПТО реорганізується в обласний методичний центр ПТО і функціонує як самостійна установа. У 1993 році ліквідується будинок технічної творчості ПТО і його штати і функції переходять до обласної методичної служби. У 1998 році на виконання наказу Міністерства освіти України від 31.07.1998р. № 284 "Про затвердження Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим),обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професій-но-технічної освіти" обласний методичний центр ПТО реорганізується у обласний навчально-методичний центр ПТО.У 1999р. ліквідується обласний будинок культури ПТО і його функції переходять до методичного центру. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. №1133 « Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету» та наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2002р. № 727 “Про перейменування навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти ” обласний навчально-методичний центр ПТО перейменовується у навчально-методичний центр ПТО у Дніпропетровській області. 

Діяльність НМЦ ПТО скорегована на виконання завдань головних законодавчих актів у галузі освіти: Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Законів України „Про освіту”, „Про професійну (професійно-технічну) освіту”,  інших законодавчих та нормативних документів  Верховної Ради України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затверджений наказом МОН України 27.06.2013 № 856, Положення про методичну роботу в ЗП(ПТ)О, документів і розпоряджень регіональних органів влади. 

 НМЦ ПТО має у складі  Криворізький кабінет, який працює за єдиним  планом і забезпечує методичний супровід ЗП(ПТ)О м. Кривого Рогу. 

Система планування діяльності НМЦ ПТО визначена на календарний рік, місяць, тиждень з прив’язкою до навчального року в ЗП(ПТ)О області. Звіт про роботу за минулий період та план роботи НМЦ ПТО на новий календарний рік надається в Департамент ПТО Міністерства освіти і науки України, якому і безпосередньо підпорядковується обласна методична служба ПТО. 

З 2015 року НМЦ ПТО згідно з наказом МОН України від 04.02.2016 року  № 92 «Про внесення змін в мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів» перейшов на пряме фінансування міністерством. 

Структура НМЦ ПТО передбачає роботу працівників у наданні методичної допомоги ЗП(ПТ)О області з напрямків:

- професійна підготовка;

- загальноосвітня підготовка;

- профорієнтаційна та соціальна робота;

- виховна робота (учнівське самоврядування, позаурочна діяльність);

- підвищення кваліфікації педагогів;

- бібліотечна робота;

- пропагування розвитку ПТО (виставкова діяльність, експериментальні майданчики, співпраця із засобами масової інформації);

- моніторинг діяльності ЗП(ПТ)О на базі інформаційно-аналітичного центру, який створений при НМЦ ПТО. 

За кожним напрямком роботи закріплені методисти, які відповідають за співпрацю з ЗП(ПТ)О за галузевим принципом, або за наскрізний напрямок роботи з навчальними закладами. 

Для визначення головних напрямків з  питань методичного супроводу діяльності ЗП(ПТ)О обласною методичною службою ПТО  взято за основу: 

 1. Прийняті в Україні нові законодавчі та нормативні документи з питань діяльності сфери ПТО. 
 1. Результати проведених анкетувань в режимі on-line (відкритому доступі)  працівників ЗП(ПТ)О за 6-ти головними напрямками роботи  з метою отримання пропозицій щодо спільної діяльності НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О, а також  їх внесення у план роботи обласної методичної служби ПТО на поточний рік. 
 1. Потреби регіонального ринку праці, вимоги (побажання) роботодавців щодо переліку професій та рівня професійної підготовки робітничих кадрів, створення на базі  ЗП(ПТ)О навчально-практичних центрів з упровадження сучасних виробничих технологій. 
 1. Розвиток та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес ЗП(ПТ)О, створення творчих груп із числа педагогів ЗП(ПТ)О та фахівців НМЦ ПТО  для розробки електронних засобів навчання. 
 1. Налагодження ділових (партнерських) стосунків із соціальними партнерами, громадськими організаціями, науковими установами (інститутами) щодо укладення угод з НМЦ ПТО про співпрацю з питань науково-методичного супроводу навчального процесу в ЗП(ПТ)О різних форм власності і підпорядкування. 
 1. Військові події, що відбуваються на сході України  та заходи реагування органів влади, відомств, установ на підтримку переселенців, організацію волонтерського руху, реабілітацію та професійну орієнтацію (перенавчання)  учасників  АТО ресурсами ЗП(ПТ)О області  з методичним супроводом НМЦ ПТО. 
 1. Організація та проведення спільно з органами місцевої влади, представниками роботодавців, громадських організацій  заходів профорієнтаційного напрямку з підняття престижу робітничих професій у суспільстві. 

Визначені основні напрямки роботи: 

 1. Організаційно-методичний супровід організації навчально-виробничого процесу за Державними стандартами професійно-технічної освіти на компетентнісному підході предметно-модульної системи.
 2. Методичний супровід, системний аналіз, імплементація та впровадження елементів дуальної форми навчання робітничим професіям.
 3. Супровід процесу створення та використання навчально-практичних центрів в ЗП(ПТ)О, як форми осучаснення навчання робітничим професіям.
 4. Сприяння пізнанню та запровадженню в управлінні та функціонуванні закладів П(ПТ)О державно-приватного партнерства, взаємодії з органами місцевого самоврядування.
 5. Вивчення можливостей користування закладами проектного, грантового фінансування та надання практичної допомоги.
 6. Формування та впровадження моделі професійного спрямування предметів загальноосвітньої підготовки в умовах оновлення освітніх процесів (STEM-освіта).
 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення міжнародних проектів спрямованих на модернізацію функцій та змісту освіти.
 8. Організаційно-методична робота з підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.