Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

Розвиваємо творчі здібності на уроках фізики використовуючи інноваційні технології

Впровадження різноманітних сучасних інноваційних  технологій  в  освітній  процес  –  необхідна  реалія сьогоднішнього дня. Сучасний освітній процес повинен бути орієнтований на особистість здобувача і враховувати його індивідуальні особливості та здібності.

Серед основних питань, що розглядалися на  засіданні секції викладачів фізики яка відбулася 21.03.2024р. відповідно до плану роботи НМЦ ПТО: розвиток творчих здібностей здобувачів освіти на уроках фізики з використанням інноваційних методів навчання,  прийоми педагогічної техніки з використанням інноваційного навчання на уроках фізики і астрономії, засоби формування творчого мислення під час дистанційної освіти, освітні втрати та шляхи їх подолання.

Практичним досвідом використання та застосування сучасних освітніх технологій з метою зацікавленості здобувачів до навчання фізики поділилися викладачі ЗДЦПТО, КПБЛ, ПТУ №2.

Актуальність  використання інноваційних технологій  на уроках фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Використання різноманітних освітніх технологій є результатом творчого підходу викладача до справи.

Інноваційні технології  навчання розширюють  можливості  здобувачів  щодо  якісного формування  системи  знань,  умінь  і  навичок,  їх  застосування  на  практиці  й створюють сприятливі умови для навчальної діяльності і розвитку молоді.

Процес навчання повинен бути організований так, щоб зорієнтувати молодь на досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила. 

Матеріали з досвіду роботи розміщено на сайті НМЦ ПТО за посиланням:   

https://drive.google.com/drive/folders/1Imm1boaMFL7-6rb8KpcuXJmtShdoSZOc

Ніна СІРЕНКО

Зображення