Робота секції професій ресторанного сервісу та торгівлі в 2023- 2024 н.р.

Пріоритетним напрямком роботи секції професій ресторанного сервісу та торгівлі в новому навчальному році є осучаснення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників за вимогами нових державних освітніх стандартів; запровадження новітніх виробничих технологій за галузевим спрямуванням; розробка навчально-методичних комплектів та електронних засобів навчання; формування професійної компетентності майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки в ЗП(ПТ)О. А також , розширення можливостей освіти дорослих через короткострокові сертифікаційні програми за професіями.

Проведення майстер-класів з питань сучасних методик впровадження інноваційних підходів в зміст професійного навчання.