Серед ключових завдань, яким сьогодні має відповідати система професійної (професійно-технічної) освіти, є впровадження інновацій та гарантування якості освітніх послуг, що надаються.

Як цього досягти, якщо діяльність закладу освіти багатокомпонентна і побудована на різних механізмах взаємодії? Очевидно, що вирішення цього питання має бути системним: таким, що враховує всі компоненти освітньої діяльності та їхній вплив на кінцевий результат. І це можливо через розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

На початку навчального року від закладів професійної освіти методична служба отримала запит на розробку інструментарію, який допоможе педагогічним колективам більш якісно і ефективно організовувати процес розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Кінцевим результатом є розробка пакетів інструментів за трьома компонентами: управлінська діяльність, освітнє середовище, педагогічна діяльність.

Пакети матеріалів розміщені на сайті НМЦ ПТО у Дніпропетровській області в розділі «Інституційний аудит»