Впровадження рекомендацій Європейського Фонду освіти в систему професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровщини

 

Європейський Фонд освіти (ЄФО) оприлюднив кінцевий звіт, підготовлений в рамках проєкту ЄФО «Децентралізація професійної (професійно-технічної) освіти в Україні», та який був реалізований у другій половині 2019 року. Проєкт мав на меті підтримати Міністерство освіти і науки України у процесі децентралізації системи професійної (професійно-технічної) освіти (далі - П(ПТ)О.

Звіт містить довідкову інформацію щодо автономії та підзвітності закладів освіти, приклади визначення автономії та підзвітності закладів у сфері професійної освіти у трьох країнах Європейського Союзу, огляд чинного національного законодавства про П(ПТ)О, результати досліджень, узагальнення результатів засідань фокус-груп у трьох регіонах, проведених у рамках проекту, та національного опитування.

Результати Проєкту представлені у вигляді Аналітичної рамки для впровадження автономії та підзвітності закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.

Зазначений матеріал направлений в усі заклади П(ПТ)О області. Вважаємо, що висновки, викладені в звіті, які супроводжується набором заходів щодо впровадження Аналітичної рамки, стануть поштовхом до проведення змін, спрямованих на осучаснення системи формування робітничих кадрів в регіоні.

 

 

 

 


Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО