Впровадження сучасної законодавчої і нормативно-правової бази в системі професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровщини

 

Формування правового поля – одне з найбільш актуальних завдань функціонування, розвитку та реформування будь якої галузі. Для системи професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О першочергове значення має створення і впровадження сучасної законодавчої і нормативно-правової бази на всіх рівнях її функціонування, забезпечення неперервної освіти, запровадження на всіх рівнях державних освітніх стандартів, створенням надійного правового, соціального та економічного захисту і стимулюванням розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О).

 

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області здійснено комплексний аналіз чинної нормативно правової бази, яка супроводжує освітній процес, фінансове, матеріально- технічне і кадрове забезпечення закладів П(ПТ)О та підготовлено “Збірник законодавчих, нормативно-правових актів в діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти” (далі - Збірник)

 

У Збірнику наведено перелік діючих законодавчих і нормативно-правових актів, які систематизовані у десяти розділах і сформовані з метою їх використання при прийнятті управлінських рішень: для загального користування; формування трудового потенціалу; управління ЗП(ПТ)О; організації освітнього процесу; кадрових питань; охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; організація дозвільних та контрольних функцій; фінансування системи П(ПТ)О, діловодства; особливих умов функціонування.

 

Сподіваємося, що Збірник буде корисним для практичного використання керівниками, педагогами і майстрам виробничого навчання ЗП(ПТ)О.

 

 

Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО