НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ – ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

Дієвою формою роботи і складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогів у навчально-методичному центрі  професійно-технічної освіти Дніпропетровщини є Школа неперервного науково-методичного навчання філологів ЗП(ПТ)О, що функціонувала упродовж двох років. Її діяльність спрямована на формування в молодих викладачів  професійних ідеалів, задоволення потреб у  безперервному професійно-педагогічному самовдосконаленні, створенні для викладачів методичного середовища, у якому б їм хотілося творити.

Слухачами були викладачі української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови ДЦПО, КЦПОРКТРС, ЦППРК №1, ЗПЛ, КПЛ (Кр. Р.), ПТУ №81. Розвиток професійної компетентності, набуття педагогічної майстерності й формування індивідуального стилю здійснювалося в очно-дистанційному форматі. Молоді фахівці брали участь у  тренінгах, семінарах, майстер-класах, обговоренні педагогічних ситуацій, виконували домашні завдання.   Завершилося навчання виконанням проєкту «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу». Всі роботи для обміну досвідом розміщені на віртуальній дошці за адресою https://padlet.com/onmc/62v4ywg33f9eornb  

Усі слухачі Школи отримали сертифікати, що підтверджують їхнє успішне навчання та набуття нових професійних компетенцій.

Становлення молодого викладача є фундаменталь­ним етапом професійної адаптації, а практичні навички,  що отримав кожен із слухачів Школи неперервного науково-методичного навчання філологів ЗП(ПТ)О,  стали не тільки практичним входженням у педагогічну професію, а й включенням у систему професійної діяльності.