На Дніпропетровщині організовується навчання організаторів та наставників дуальної форми здобуття професійної освіти в умовах виробництва

 

Однією із особливостей професійної підготовки кваліфікованих робітників є  участь роботодавців у дуальній формі навчання, виконавцями якої є: організатори, відповідальні за організаційний, методичний та документальний супровід навчання на виробництві та наставники з числа провідних висококваліфікованих робітників, які передають набутий досвід та знання здобувачам освіти під час практичної підготовки та сприяють їхній адаптації до робочого місця.

Керівники підприємств мають визначити організаторів, закріпити наставників за здобувачами освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - ЗП(ПТ)О) та визначитися з кількістю,  вимогами до їхніх учнівських і робочих місць або навчально-виробничих дільницях для проходження виробничого навчання/виробничої практики з урахуванням відповідних нормативно-правових актів у сфері освіти.

Разом з цим, у організаторів і наставників виникають проблеми при роботі із здобувачами освіти, в тому числі з вимогами  до освітніх програм, стандартів освіти.

Колективом навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі – НМЦ ПТО) напрацьовано «Посібник для організаторів та наставників дуальної форми здобуття професійної освіти в умовах виробництва» (далі – Посібник).

При побудові Посібника основний акцент зроблений на:

- формування системи наставництва на виробництві в умовах дуальної форми здобуття професійної освіти;

- нявчанні організаторів і наставників прийомам ефективного спілкування та навичкам викладання, сформувати у них базові педагогічні знання і компетенції, а також забезпечити результативність процесу передачі професійного досвіду.

Орієнтовна освітня програма Посібника націлена на формування у організаторів і наставників з виробництва професійно-педагогічної компетентності.

В структуру змісту орієнтовної програми входять п’ять базових модулів (нормативно-правовий, організаційно-методичний, психолого-педагогічний, професійно-практичний, охорона праці і безпеки виробництва), кожен з яких має свою мету, зміст і структуру, які будуть реалізовані в ході підготовки організаторів і наставників.

Вважаємо, що такий Посібник буде корисним для роботодавців, в першу чергу підписантам Меморандуму про згоду впровадження дуальної форми здобуття освіти. Бажаючи опанувати матеріал Посібника можуть обирати такі форми: навчання на базі НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О, підприємств, самоосвіта, консультування фахівцями методичної служби профтехосвіти або ЗП(ПТ)О тощо.

 

 

Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

Віктор ВАСИЛИНЕНКО