Машиністів тепловоза навчаємо дистанційно (з досвіду роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею)

 

Для організації навчання машиністів тепловоза та складачів поїздів педагогічним колективом Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею створений електронний курс на базі платформи Moodle. Дане віртуальне навчальне середовище призначене для забезпечення технології дистанційного навчання, вирізняється простотою та зручністю у використанні. Для роботи адміністратора системи, автора курсу, викладача та здобувача освіти використовується єдиний інтерфейс українською, російською та англійською мовами.

Навчальне середовище Moodle (http://moodle.org) належить до проекту OpenSourсe і розповсюджується безкоштовно. На офіційному сайті КПГТЛ створена сторінка «Дистанційна освіта», де відвідувачі сайту можуть зайти за посиланням https://kpgtl.moodlecloud.com/login/index.php та ознайомитися з матеріалами,  зареєструватися і розпочати навчання.

Програма курсу складається з переліку загальнопрофесійних, професійно-теоретичних предметів: «Спецтехнологія (помічник машиніста тепловоза)», «ПТЕ та інструкції», «Управління і технічне обслуговування тепловоза», «Технологія галузі», «Охорона праці» «Електротехніка» за освітньою  програмою підготовки  за професіями «Машиніст тепловоза», «Складач поїздів».

В умовах багатофункціонального сервісу дистанційного навчання на базі платформи Moodle викладачі можуть активно використовувати потенціал сучасних інформаційних технологій для організації ефективної комунікації під час навчання та передачі інформації: електронна пошта, форум, чат, скап-конференція, відеотрансляція. Особливість інформаційного середовища MOODLE полягає у тому, що воно має засоби, призначені не тільки для представлення змісту, а й для організації групових методів навчання, здійснення моніторингу освітнього процесу.

Важливе і те, що структура платформи передбачає можливість систематичного оновлення та наповнення змісту електронного курсу.

Використовуючи програмно-інструментальну платформу Moodle для навчання за професіями «Машиніст тепловоза», «Складач поїздів», викладачі ліцею отримують сучасний ресурс для навчання, контролю та оцінювання здобувачів освіти при запровадженні дистанційного навчання.