З досвіду організації дистанційного навчання в Міжрегіональному центрі підготовки та перепідготовки військовослужбовців

В МЦППВ для освітніх потреб здобувачів освіти, слухачів, педагогів створений інформаційно-науковий центр, який функціонує уже більше десяти років. Розміщено комплексне методичне забезпечення для підготовки кваліфікованих робітників та навчально-методичні комплекси для підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Технології легкої промисловості», «Харчові технології», забезпечення для підготовки слухачів із безробітного населення. В інтернет-аудиторії студент може отримати доступ на сервер дистанційної освіти, Web-сторінку навчального закладу. Знаходить навчальний матеріал, у разі потреби, роздруковує, отримує необхідну інформацію про наявність вказаної літератури в електронному каталозі бібліотеки. Електронною поштою здобувач освіти відправляє виконанні завдання. Також впроваджується  інтерактивний зв'язок з т'ютором в означений за розкладом час. 

 

 

 

 

 

З метою вільного доступу кожного учасника освітнього процесу до новітнього методичного інструментарію навчальних предметів, в Центрі також створено, віртуальні робочі місця голів методичних комісій, електронне освітнє середовище здобувача освіти за напрямами підготовки – створенні віртуальні кабінети із загальноосвітніх дисциплін, професійно-теоретичної підготовки із використанням технологій дистанційного навчання (засобами Google-Classroom, інших електронних сервісів організації дистанційного навчання).

Тарадуда О. В.,

заст. дир.з НМР МЦППВ