ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ  Instagram ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

Під час дистанційного навчання використання соціальних мереж стає ще більш актуальним. Популярність таких мереж серед здобувачів освіти дає можливість охопити велику аудиторію і, як наслідок, плідно працювати при вивченні нового матеріалу, при повторенні вже вивченого, а також для підготовки учнів до ЗНО.

У Кам”янському вищому професійному училищі викладач математики створила  сторінку mathem.zno2020 у популярній мережі Instagram  для застосування в освітньому процесі та при дистанційному навчанні дозволяє використовувати наступні фактори:

-       Популярність Instagram, майже всі здобувачі освіти зареєстровані на цій платформі;

-        Використовувати час, який  здобувачі освіти проводять у Instagram;

-       Миттєва передача інформації, доступність та наочність матеріалу;

-       Аккаунт Instagram є електронним носієм інформації, який завантажений на смартфон і доступний в будь-який час.

Платформа Instagram дає викладачу можливість виконувати такі дії:

-       Систематизувати  навчальний матеріал;

-       Повторювати та узагальнювати;

-       Ліквідувати прогалини в знаннях;

-       Швидко надавати інформацію в доступній формі;

-       Розглядати новий матеріал;

-       Перевіряти засвоєння вивченого матеріалу;

-       Мати постійний взаємозв’язок із здобувачами освіти.

Управління публічною сторінкою здійснюється викладачем, який чітко визначає матеріал, що буде тут висвітлюватися.

Переваги створення та використання  сторінки в Instagram:

-       здобувач освіти може плідно працювати в будь-якому місці;

-       є можливість індивідуальної роботи ;

-       консультування режимі онлайн;

-       створення  власного навчального контенту;

-       моніторинг кількості підписників, контроль активності переглядів .

В результаті використання соціальних мереж, платформи Instagram зростає мотивація до навчання, розширюються знання, розвиваються комунікативні навички, самостійність, а як результат покращується підготовка до ЗНО.

Віктор ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО