Заходи Дніпропетровщини з приведенню функціонування в правовому полі закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого рівнів атестації

 

Важливу роль у підготовці робітничих кадрів відіграють професійні (професійно-технічні) навчальні заклади першого атестаційного рівня, в яких навчання може здійснюватися шляхом індивідуального чи групового навчання на виробництві, у сфері послуг, прискореного формування необхідних умінь, навичок у здобувачів освіти відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів.

Всього в Дніпропетровській області на цей час функціонує 165 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) першого атестаційного рівня (міжшкільні навчально-виробничі комбінати, навчально-курсові комбінати, навчальні центри, навчальні структурні підрозділи на підприємствах, спортивно-технічні клуби, автомобільні та технічні школи Товариства сприяння оборони України та інші прирівняні до них навчальні заклади).

Навчально-методичним центром профтехосвіти у Дніпропетровській області (далі – НМЦ ПТО) проведено аналіз функціонування ЗП(ПТ)О І-го рівня атестації, що здійснюють освітні послуги з професійної (професійно-технічної) освіти.

За результатами аналізу, більша частина зазначених закладів освіти: не зареєстрована в ЄДЕБО; не атестовані, мають право на безстрокову ліцензію, але не продовжили її; втратили право на безстрокову ліцензію.

Тільки 16 відсотків від загальної чисельності ЗП(ПТ)О першого атестаційного рівня атестовані і мають право видавати документи щодо присвоєння кваліфікації з набутої професії відповідного розряду (категорії) державного зразка.

НМЦ ПТО сформована програма дій, яка передбачає надання практичної допомоги з функціонування ЗП(ПТ)О І-го рівня атестації в правовому полі та забезпечить реалізацію державної політики в галузі професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Віктор Василиненко,

директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області