Методична служба профтехосвіти Дніпропетровщини розробляє рекомендації щодо підготовки наставників з підприємств, зайнятих дуальною формою здобуття освіти

 

Особливості підготовки робітничих кадрів за дуальною формою здобуття освіти є залучення до цього процесу кваліфікованого персоналу з виробництва: координатор дуальної форми здобуття освіти, наставник – досвідчений, який передає набуті досвід і знання здобувачам освіти під час виробничого навчання та виробничої практики, сприяє їх адаптації до робочого місця.

Разом з цим, залучення організаторів і наставників до дуальної форми здобуття освіти виявили ряд проблем, серед яких головними є:

- недосконалість нормативно-правового забезпечення у організаційних фінансових і кадрових питаннях;

- недостатня педагогічна підготовка наставників і організаторів.

Для забезпечення дуального навчання на виробництві необхідно організовувати їх підготовку шляхом курсового навчання, самоосвіти, обміну досвідом, стажування наставників на підприємствах суміжних галузей, де виробниче навчання та наставництво на виробництві знаходиться на високому професійному рівні тощо.

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі – НМЦ ПТО) підготовлені тематичний навчальний план і рекомендації щодо навчання зазначеної категорії – представників підприємств. Тематичний план передбачає 5 модулів:

×         Нормативно-правовий.

×         Організаційно-методичний.

×         Психолого-педагогічний.

×         Професійно-практичний.

×         Охорона праці і безпеки виробництва.

Формуються підходи щодо реалізації тематичного плану з використанням можливостей НМЦ ПТО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Сподіваємося що така форма роботи буде корисною роботодавцям при впровадження дуальної форми здобуття освіти на виробництві.

 

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області