Профтехосвіта Дніпропетровської області активно включилась до всебічного обговорення проєкту Закону України «Про Національну систему кваліфікацій»

 

Міністерством освіти і науки України 30 березня 2020 року винесено для повторного громадського обговорення проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій» (далі – Проєкт Закону).

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області з метою всебічного опрацювання Проєкту Закону було організовано його громадське обговорення та консультації з представниками педагогічної громадськості державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, ради директорів професійних (професійно-технічних) закладів освіти Дніпропетровської області, Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини. За підсумками обговорення підготовлені і направлені до МОН узагальнені зауваження та пропозиції до Проєкту Закону

Вважаємо, що з прийняттям цього закону починається нова ера у формуванні робітничого потенціалу, а його реалізація сприятиме формуванню Національної системи кваліфікацій, яка відповідатиме потребам і запитам суспільства, економіки та ринку праці, дозволить визначити:

- мету, завдання, структуру та принципи функціонування Національної системи кваліфікацій;

- засади розроблення методики та прийняття рамок кваліфікацій, професійних стандартів, стандартів оцінювання професійних кваліфікацій;

- особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій, галузевих та професійних рад з розвитку професійних кваліфікацій, процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів;

-порядок присвоєння (підтвердження) професійних кваліфікацій та порядок визнання кваліфікацій, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Упевнені, що прийняття цього закону вдосконалить правове регулювання питань оцінювання, присвоєння та визнання професійних кваліфікацій, ключових аспектів взаємодії зацікавлених сторін в межах Національної системи кваліфікацій.

 

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області