МЕТОДСЛУЖБА П(ПТ)О ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ: АНАЛІЗУЄМО, ПЛАНУЄМО ТА РЕАЛІЗУЄМО

 

Результативність в реалізації завдань професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровщини, сформованих Міністерством освіти і науки України у пріоритетах 2020 року, залежить від якісного аналізу зробленого та чітко сформованих напрямків майбутнього.

ЗНАКОВІ ПОДІЇ В РОБОТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ У 2019 РОЦІ:

1.    НМЦ ПТО у Дніпропетровській області посів І місце у Всеукраїнському конкурсі сайтів закладів освіти.

2.    В результаті співпраці методичної служби професійно-технічної освіти  з ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», за поданням проєктної заявки від НМЦ ПТО, благодійним фондом підприємства виділені 80 тисяч грн на створення на базі Криворізького кабінету навчально-методичного центру у Дніпропетровській області медіа освітнього центру, який буде забезпечувати оперативне інформування педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти про нові технології виробництв та роботодавців про ресурси професійної (професійно-технічної) освіти регіону.

3.    У Десятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та  Одинадцятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» НМЦ ПТО у Дніпропетровській області відзначений золотими медалями.

4.    За угодою з НТУ «Дніпровська політехніка» відкрито регіональну мережеву Академію Cisco для підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів та здобувачів освіти ЗППТО.

5.    Завдяки тісній співпраці з Дніпропетровською обласною організацією роботодавців будівельної галузі та обласною організацією профспілки будівництва та промбудматеріалів України створено галузеву піклувальну раду з професій будівництва.

6.    Підписано Угоду про міжнародну співпрацю з питань розвитку громадянської активності молоді з американсько-польським фондом CivisPolonus. В рамках співпраці проведено навчання радників учнівського самоврядування та розроблено проекти розвитку громадянської активності здобувачів освіти на місцях.

7.    Реалізовано тренінгову програму «Гранти як ресурс розвитку ЗП(ПТ)О».

8.    Продовжено навчання педагогів ЗП(ПТ)О області на власно створених дистанційних курсах на платформі MOODLE. Розроблений та запущений новий дистанційний курс по написанню грантових заявок, який пройшли 12 осіб.

9.    Розроблено пакети контрольно-оціночних матеріалів для вхідного контролю з 5-ти професій (всього оприлюднено 15-ть пакетів).

10. Організованими творчими  групами розроблені орієнтовні освітні програми базовані на модульно-предметному підході та зразки РНП з урахуванням регіонального компоненту по 28 професіям за новими стандартами на модульно-компетентністному підході.

11.  Для новостворених навчально-практичних центрів нових технологій підготовлені пакети навчально-плануючої документації. На базі діючих НПЦ, створених за кошти Уряду НМЦ ПТО за участю педколективів організовує семінари, майстер-класи, тренінги для педагогів області.

12.  Постійно ведеться методичний супровід впровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми здобуття освіти в 16-ти ЗП(ПТ)О за 16-ма професіями.

13. Три засоби навчання отримали гриф МОН України та рекомендовані до розповсюдження серед ЗП(ПТ)О України.

14. Започатковано роботу лабораторії «STEM освіта в дії», як один із шляхів синергії по розвитку технічного мислення, привабливості П(ПТ)О та профорієнтаційного спрямування.

15. Методистами НМЦ ПТО у Дніпропетровській області за напрямками створено 10 ефективних просторів впливу на роботу педагогічних працівників з формування нового змісту навчання засобами Інтернет (блоги, спільноти у фейсбуці).

16.  699 педагогів області отримали Сертифікати, які засвідчують проходження короткотермінового навчання по набуттю та розвитку необхідних компетенцій, яке було організоване методистами НМЦ ПТО.

17. Стали учасниками експерименту Всеукраїнського рівня по запровадженню STEM освіти в ЗППТО області. Методично супроводжуємо експериментальні майданчики по дуальній формі здобуття освіти та застосуванню електронних засобів навчального призначення при підготовці робітничих кадрів.

18. На базі ЗП(ПТ)О відкрито 4 центри професійної кар’єри (за 2 роки їх відкрито 10).

19. Організовано роботу обласної лабораторії «Профорієнтація: усвідомлений вибір професії» в рамках якої розроблено тренінгову програму та підготовлено 55 кар’єрних радників з 53 ЗП(ПТ)О області.

20. Для вчасного реагування на сайті НМЦ ПТО запущено зовнішню оцінку заходів, які проводять методисти.

 

Для вірного визначення ролі НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, в реалізації завдань 2020 року проведено анкетування педагогічних працівників закладів області, проведено аналіз кожного напрямку за яким велась робота в 2019 році.

Стратегічним орієнтиром на зміни культивувалась і продовжується робота з конкретного адресного впливу на виконавців педагогічних послуг – викладачів, майстрів виробничого навчання.

Отже, зміст роботи методичної служби направлений на професійне замовлення педагогів та адміністрації ЗП(ПТ)О, який акумульовано на нові освітні потреби розвитку суспільства та регіону.

 

 

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

ТА ОРГАНІЗАТОРСЬКА РОБОТА У 2020 році:

Пріоритет 1.

Створення ефективного простору впливу на роботу педагогічних працівників з формування нового змісту навчання робітничих кадрів

Пріоритет 2.

Організаційно-методичний супровід організації освітнього процесу за Державними стандартами професійно-технічної освіти на компетентнісному підході предметно-модульної системи.

Пріоритет 3.

Методичний супровід, системний аналіз, імплементація та впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти робітничим професіям.

Пріоритет 4.

Супровід процесу створення та використання навчально-практичних центрів в ЗППТО, як форми осучаснення навчання робітничим професіям.

Пріоритет 5.

Сприяння пізнанню та запровадженню в управлінні та функціонуванні закладів П(ПТ)О державно-приватного партнерства, взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Пріоритет 6.

Вивчення можливостей користування закладами проектного, грантового фінансування та надання практичної допомоги.

Пріоритет 7.

-        Формування та впровадження моделі професійного спрямування предметів загальноосвітньої підготовки в умовах оновлення освітніх процесів (STEM-освіта).

Пріоритет 8.

Інформаційно-аналітичне забезпечення міжнародних проектів спрямованих на модернізацію функцій та змісту освіти.

Пріоритет 9.

Організаційно-методична робота з підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Пріоритет 10.

Методичний супровід формування багатопрофільної та багатофункціональної системи формування трудового робітничого потенціалу створенням доступного освітнього середовища 

Пріоритет 11.

Реалізація профорієнтаційної стратегії

Пріоритет 12.

Організаційно-методичний супровід учнівського самоврядування

 

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області