ТРЕНІНГ -  ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ЗП(ПТ)О

 

З метою формування професійних компетентностей, підтримки педагогічних пошуків та творчої ініціативи педагогів на базі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти    проведено тренінг для педагогів ЗП(ПТ)О «Нова українська школа. 100  цікавих ідей  уроку».

У ході активного навчання педагоги обговорювали   інтерактивні методи, спрямовані на взаємодію учасників освітнього процесу, створювали умовну модель  уроку   в контексті  компетентнісного підходу.   

Учасники тренінгу прослухали міні-лекції «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу» та «Чи проводити  сучасний урок?», після яких  відбулося знайомство з новими інтерактивними прийомами та відкрите обговорення  їх упровадження.  Робота  у групах надала можливість виявити творчий потенціал педагогів, сприяла подоланню  комунікативного  бар’єру, залучала кожного до співпраці, створювала  атмосферу довіри.

Тренінг стає  ефективною формою роботи методистів НМЦ ПТО з викладачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що дозволяє підготувати їх до використання в роботі нових методик,  забезпечує особистісне і професійно-діяльнісне самовдосконалення.

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області