Підготовка кадрового резерву профтехосвіти Дніпропетровщини

 

       НМЦ ПТО у Дніпропетровській області продовжив роботу Інноваційної неформальної школи активістів для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О, які включені до резерву на керівні посади.  Заняття з педагогічними працівниками проводяться у формі семінару-практикуму.       

       Група слухачів, в яку входять 28 педагогів з 14 закладів освіти Дніпропетровської області, отримали рекомендації щодо ведення навчальної та організаційно-розпорядчої документації, з якою працюють заступники директора ЗП(ПТ)О.

       Консультуванням були охоплені питання:

-  організації діловодства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

- ведення документації з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи;

-  вимоги до складання робочих навчальних планів та розкладу занять, нормування навчально-виробничих робіт;

-  використання ІКТ при забезпеченні документообігу закладу освіти;

- організація внутрішньоучилищного контролю за освітнім процесом.

      Практичним етапом семінару передбачено стажування в закладах освіти, під час якого слухачі розпочали знайомитись з окремими питаннями організації освітнього процесу.  

       На підсумковому етапі в другій декаді квітня слухачі представлять  творчий звіт із пропозиціями вдосконалення організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О та отримають сертифікат.

 

 

                                                      

                           Василиненко В.М.,

директор НМЦ ПТО

 у Дніпропетровській області