Упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти у Дніпропетровській області

 

Однією із задач навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області є супровід упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти в регіоні.

Методична служба профтехосвіти Дніпропетровської області:

- регулярно проводить засіданнях галузевих фахових рад, засідання робочих груп за участі роботодавців;

- підприємства беруть участь у відборі  здобувачів освіти на навчання, працівникі підприємств залучаються закладами освіти до викладання спецдисциплін;

- здобувачі освіти беруть участь в конкурсах професійної майстерності, які проводять підприємства;

-  вивчає та розповсюджує кращий досвід зазначеного напрямку роботи;

-  веде спостереження за процесом та вносить корективи;

- конкретизувала можливості обох учасників процесу (заклади освіти та підприємства) з реалізації завдань з опанування кожної теми програми професійно-практичної підготовки.

- на сайті НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та сайтах ЗП(ПТ)О створено сторінки «Дуальна освіта».

У 2019 році роботу розпочато роботу з відбору професій, закладів освіти, соціальних партнерів щодо  впровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми здобуття освіти.

 В квітні 2019 року:

-        закладам професійної освіти запропоновано участь у експерименті;

-        запропоновано до участі в експерименті підприємства регіону, що відповідають умовам дуальної освіти (професійна підготовка всієї групи здобувачів освіти, а не її частини);

-        проаналізовано наявні ліцензії закладів освіти та визначено професії, за якими можливе впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти.

Критерії визначення професій:

-        професії загальнодержавного значення;

-        професії, дефіцитні на ринку праці регіону;

-        професії, навчання за якими здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Визначено було 21 заклад, фактично розпочали у 2019-2020 навчальному році впровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми здобуття освіти 16 ЗП(ПТ)О.

Заклади:

- підготували пакети нормативно-законодавчих документів з упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти, навчально-плануючої документації;

- уклали угоди про спільну діяльність між ЗП(ПТ)О та підприємствами-замовниками кадрів з впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти;

- уклали тристоронні угоди між здобувачами освіти та підприємствами (укладено 80% тристоронніх договорів).

Підприємства:

 - створили технічні та соціальні умови впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти:

- підготували робочі місця для здобувачів освіти, які навчаються за відповідними робочими навчальними планами;

- сформували склад наставників з числа працівників підприємств;

- створили умови доступу здобувачів освіти до сучасної техніки, використання інноваційних технологій, які запроваджуються в технологічному процесі підприємств;

- безоплатно передали закладам освіти необхідні засоби навчання, комплектуючі, заготовки для виготовлення продукції, засоби індивідуального захисту, організували  перевезення здобувачів освіти до робочих місць;

- створили умови для проходження стажування та вивчення нової техніки педагогами ЗП(ПТ)О;

- проводять навчання, семінари,  навчально-технологічні екскурсії для педагогів та керівників закладів;

Робота з впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти буде проаналізована в січні 2020 року.