Методична служба Дніпропетровщини орієнтує керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  при установах виконання покарань закритого типу на визначення стратегії дій відповідно  нових нормативно-правових документів

Семінар керівників центрів при установах виконання покарань за темою «Підвищення якості  професійної освіти в центрах при кримінально-виконавчих установах закритого типу» було спрямовано на визначення стратегії дій навчальних закладів такого типу відповідно до  вимог нових нормативно-правових документів.

В рамках семінару обговорено:

- порядок атестації закладів освіти;

- нові вимоги до підвищення кваліфікації педагогів;

- узгодження графіків освітнього процесу з виробничою діяльністю

  установи;

- впровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;

- використання можливостей НПЦ щодо підвищення

  компетентностей педагогів центрів;

- вимоги щодо правил прийому на наступний навчальний рік;

- уведення даних педагогічних кадрів, матеріально-технічної бази

  закладу в ЄДЕБО тощо.

Учасники семінару обмінювалися досвідом роботи. Обмін досвідом проводився на практичному прикладі з розглядом виробничих ситуацій.

Результатом роботи семінару є визначення необхідності підвищення якості організації освітнього процесу через впровадження сучасних форм професійного навчання, обмін досвідом роботи закладів такого типу де є специфічні умови організації навчально-виробничого процесу.

 

Директор навчально-методичного центру

у Дніпропетровській області

Василиненко В.М.