Підвищення компетенцій практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини

 

           Відповідно до плану  роботи  НМЦ ПТО   розпочато  роботу  обласної Школи практичного психолога і соціального педагога ЗП(ПТ)О  області. План роботи Школи  передбачає розгляд всіх напрямів діяльності практичних психологів і соціальних педагогів, їх циклічність впродовж навчального року.

         Серед слухачів багато  молодих фахівців, що прийшли працювати після закінчення вузів і не мають знань, вмінь   побудови роботи психологічної служби в конкретному ЗП(ПТ)О області.  Присутні  ознайомились з   основними  державними вимогами, міністерськими   наказами,  листами та  методичними рекомендаціями, що унормовують  діяльність  працівників психологічної  служби системи освіти.

        Досвідом  роботи та  аналізом  проведених досліджень серед нового контингенту  здобувачів  освіти закладів  області  за Діагностичним мінімумом  № 1  поділились кращі  практичні психологи. Отримані  дані аналізу контингенту дають змогу виявити  психологічні особливості  кожного,  їх нахили,   темперамент, вміння  адаптуватись до нового освітнього середовища інше.

       Цікавими були  для слухачів   тренінгові вправи,  рольові ігри ,  тематичні тести тощо.

Формування  компетенцій працівників психологічних служб ЗП(ПТ)О

під час участі у  роботі Школи  - процес  довготривалий, але  плідний. 

 

В.М. Василиненко,     

директор НМЦ ПТО у

 Дніпропетровській області