Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області співпрацює з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою

 

В рамках співпраці Дніпропетровської та Магдебурзької торгово-промислових палат 16 жовтня 2019 року в Дніпропетровській торгово-промисловій палаті (далі - ДТПП) проведена зустріч представників підприємств, навчально-методичного центру професійно-технічної) освіти у Дніпропетровської області й закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - ЗП(ПТ)О) області з представниками німецької бізнес делегації.

У форматі заходу німецьким підприємствам презентовано можливість у співпраці з питань обміну досвідом, стажування, участі у можливих спільних проектах з ЗП(ПТ)О, в яких готують фахівців для роботи на залізничному транспорті та в будівельній галузі.

З метою розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в контексті європейської інтеграції, що забезпечує зв’язок освіти і навчання з ринком праці та реальними потребами економіки окремо обговорювались питання можливості проходження випускниками ЗП(ПТ)О виробничої практики на німецьких підприємствах з використанням новітніх технологій та обладнання, поглибленого вивчення іноземних мов, зокрема німецької.

Учасників німецької делегації — ТОВ “Каптрейн Дойчланд” (заводська логістика (залізничні перевезення) і ТОВ “Дах-Сервіс на сході” (будівництво, покрівельні роботи) представниками навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області проінформовано  про законодавчі та нормативно-правові акти в системі формування робітничого потенціалу, запровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників в ЗП(ПТ)О області протягом останніх двох років і перспективах на майбутнє, про можливість співпраці профільних ЗП(ПТ)О з підприємствами Німеччини.

Сподіваємось на подальшу співпрацю методичної служби області з представниками бізнесу Німеччини та ДТПП в підготовки та формування робітничого потенціалу для потреб економіки регіону.

 

 

В.М.ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області