ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ – ВИЗНАЧЕНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

         У 2018-2019 навчальному році навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі — НМЦ ПТО) методична робота координувалась та здійснювалась за пріоритетами, сформованими на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України та вимог нових законодавчих і нормативно правових документах.

За результатами роботи П(ПТ)О Дніпропетровської області проведеного моніторинг та аналізу виконання завдань галузі, підготовлено 3 збірника: “Профтехосвіта Дніпропетровщини 2018-2019: результати роботи”, “П(ПТ)О Дніпропетровщини: базові індикатори” та збірник інформаційно-аналітичних матеріалів.

В матеріалах збірників підведено підсумки роботи за базовими індикаторами та напрацьовані шляхи усунення прогалин з напрацюванням основних векторів розвитку в напрямках:

- участі в міжнародних, всеукраїнських та обласних професійних конкурсах і фестивалях, освітньо-технічних виставках, грантових програмах;

- запровадження приватно-державного партнерства та елементів дуальної форми здобуття освіти;

- розробки та впровадження ДСПТО на модульно-компетентісній основі, тощо.

Заплановані перспективи роботи на новий навчальний рік.

Напрацьовані матеріали (http://nmc-pto.dp.ua/) будуть корисні керівникам і педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О в їх роботі.

 

В.М. Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області