Методична служба професійної (професійно-технічної) освіти підвела підсумки роботи за минулий навчальний рік

 

         

 

 

У 2018-2019 навчальному році навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі — НМЦ ПТО) методична робота координувалась та здійснювалась за пріоритетами, сформованими на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України та вимог нових законодавчих і нормативно правових документах.

За результатами проведеного моніторингу та аналізу виконання завдань галузі НМЦ ПТО підготовлено 2 збірника: “Профтехосвіта Дніпропетровщини 2018-2019: результати роботи” та “Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини: базові індикатори”.

Інформаційні збірники НМЦ ПТО - це результат роботи закладів та методичної служби професійної (професійно-технічної) освіти (далі - ЗП(ПТ)О) Дніпропетровщини у 2018/2019 навчальному році.

В них висвітлені підсумки конкретного виконання пріоритетних напрямків робот: “що заплановано”, “що зроблено”. А саме:

- надано повний аналіз структури трудового потенціалу регіону, мережі ЗП(ПТ)О та контингенту здобувачів освіти, знакових подій;

- результати участі в міжнародних, всеукраїнських та обласних професійних конкурсах і фестивалях, освітньо-технічних виставках, грантових програмах;

- запровадження приватно-державного партнерства та елементів дуальної форми здобуття освіти;

- розробка та впровадження ДСПТО на модульно-компетентісній основі, тощо.

Заплановані перспективи роботи на новий навчальний рік.

Вважаємо, що напрацьовані матеріали (http://nmc-pto.dp.ua/) будуть корисні керівникам і педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О в їх роботі.

 

 

 

В.М.ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області