Методична служба  професійно-технічної  освіти у Дніпропетровській області аналізує співпрацю з соціальними партнерами

 

Пріоритетом діяльності навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області є співпраця з соціальними партнерами, які є важними в системі формування сучасного робітника в структурі економіки.

Кількість партнерів щорічно зростає. В минулому навчальному році підписано угоди з 19 структурами. На завершальному етапі 2018-2019 навчального року проаналізовано результати співпраці з 22 партнерами.

За результатами такої співпраці з:

- КЗВО “Дніпровська академія непереривної освіти” - створено педагогічну лабораторію STEM освіта в Дніпрі, в якій прийняли участь здобувачі освіти з 30 закладів П(ПТ)О та 22 закладів середньої освіти;

- ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» - виділені кошти на створення на базі Криворізького кабінету навчально-методичного центру у Дніпропетровській області медіа-освітнього центру, який буде забезпечувати оперативне інформування педагогів закладів професійно (професійно-технічної) освіти про нові технології виробництв та роботодавців про ресурси професійної (професійно-технічної) освіти регіону;

- КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” та обласною організацією Українського товариства охорони природи прийняли участь та стали призерами у Всеукраїнських та обласних конкурсах: Intel Еко-Україна»,  «Енергія і середовище», «Збережемо Землю для наступних поколінь», «Природна скарбниця Придніпров'я»,  конкурсах винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку та Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»;

- Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти — дало змогу безкоштовно підвищити кваліфікацію всім педпрацівникам, які повинні пройти атестацію в 2019 році.

Співпраця з Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини   дала можливість пізнати досвід Німеччини з дуальної освіти, підготувати тренерів із числа фахівців підприємств області, майже в двічі збільшити кількість закладів освіти та підприємств з впровадження дуальної форми здобуття освіти, провести анкетування 155 підприємств. Результати анкетування є дороговказом на подальшу роботу з удосконалення підготовки робітничих кадрів, запровадження навчання за новою формою.

ТОВ “Метінвест” організовано проведення циклів професійних квестів, круглих столів, тренінгів, в яких приймали участь всі заклади П(ПТ)О Криворіжжя, пройшли стажування на базі товариства та отримали сертифікати 105 працівників закладів освіти.

Співпраця з КПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді” дала можливість розвитку раціоналізаторства і винахідництва. В обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсі з науково-технічної творчості учнівської молоді прийняли участь 13 закладів П(ПТ)О, 30 здобувачів освіти стали призерами.

Завдяки співпраці з Дніпропетровським регіональним центром якості освіти  зареєстровано та прийняли участь у ДПА в формі ЗНО 3848 здобувачів освіти з 53 закладів П(ПТ(О.

 

В перспективі планується розширення партнерства з нових форм навчання здобувачів освіти, навчання проєктній діяльності в закладах П(ПТ)О.

 

 

В.М.ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області