ПЛАНУЄМО МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗА ЗАПИТАМИ ПЕДАГОГІВ

Традиційно НМЦ ПТО у Дніпропетровській області проводиться он-лайн опитування, у відкритому доступі з використанням хмарних технологій, різних категорій працівників ЗП(ПТ)О області з метою вивчення запитів щодо форм та змісту спільної діяльності (співпраці) НМЦ ПТО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області.

Цього разу анкетування проводилося в шести групах працівників ЗП(ПТ)О: керівні кадри, педагоги з професійного напрямку, викладачі загальноосвітніх дисциплін, з питань виховної роботи, практичні психологи та соціальні педагоги, профорієнтаційний напрямок. Загальна кількість учасників анкетування склала 436 респондентів.

       В усіх анкетах для респондентів було запропоновано декілька питань, серед яких особливу увагу приділено питанням якості методичного супроводу колективів ЗП(ПТ)О з боку НМЦ ПТО, питанням практичної допомоги, яку хочуть отримати педагоги від працівників НМЦ ПТО, а також яким досвідом своєї діяльності працівники ЗП(ПТ)О можуть поділитися зі своїми колегами.

Інформаційно-аналітичний центр НМЦ ПТО узагальнив пропозиції щодо покращення методичного супроводу від колективів ЗП(ПТ)О у розрізі 6-ти категорій опитуваних представників навчальних закладів.

Для якісної організації методичного супроводу та ефективного планування роботи методслужби на наступний навчальний рік необхідно кожному методисту:

-        в план роботи ввести індивідуальне консультування за запитами педагогів тим самим активізувавши безпосередню роботу з педагогами;

-        розробити тематику тренінгів, майстер-класів для педагогів різних категорій для підвищення їх методичної та інформаційно-комунікаційної компетентностей;

-        скорегувати зміст секцій та надати можливість поділитися досвідом роботи всіх педагогів, які виявили бажання та запропонували свій досвід;

-        не залишати без аналізу якість інформаційно-методичних матеріалів, поданих в рамках обласного методичного фестивалю;

-        своєчасно оновлювати інформацію на сайті НМЦ ПТО та власних сторінках;

-        на сайті розміщувати більше:  інноваційних методів у виробничому навчанні, наочного матеріалу, розробок уроків професійно-теоретичної підготовки, уроків виробничого навчання,  зразків плануючої документації для майстрів в/н,  зразків інструкційних карток з професій, розробок лабораторно-практичних робіт з професійно-теоретичної підготовки, досвіду інших фахівців,

-        включити в роботу секцій питання стосовно емоційної сфери, робота з агресією учнів.

ВАСИЛИНЕНКО В.М.

Директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області