Перспективи впровадження елементів дуальної форми навчання

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 року № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області від 17.07.2017 року № 48 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» та з метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги регіонального ринку праці, забезпечення гнучкості й мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти шляхом упровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання відбулась робоча зустріч представників НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та керівництва ТОВ «Дніпро АБ».

В ході зустрічі визначено мету впровадження елементів дуальної форми навчання: подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг закладами професійної (професійно-технічної) освіти,  та запитами роботодавців, узгодження освітнього процесу, змісту і обсягу освітніх програм, якості підготовки робітничих кадрів, надання можливості мобільно реагувати на зміни виробничих технологій та модернізувати зміст професійної освіти із врахуванням вимог конкретного підприємства - замовника робітничих кадрів.

Розглянуто питання укладання трьохсторонніх угод між здобувачем освіти, ЗП(ПТ)О та з ТОВ «Дніпро АБ» щодо запровадження елементів дуальної системи навчання.

Окреслено, що робочі навчальні програми та експериментальний робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників професії «Кравець» ЗП(ПТ)О необхідно розробляти спільно з підприємством-замовником робітничих кадрів - ТОВ «Дніпро АБ».

Прийнято рішення про можливість співпраці ТОВ «Дніпро АБ» з ЗП(ПТ)О області по запровадженню елементів дуальної системи навчання.

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області