Профтехосвіта  Дніпропетровщини впроваджує у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів у співпраці з ДТЕК

елементи дуальної форми навчання

Методичною службою області ведеться системна робота з закладами професійної (професійно-технічної) освіти області та з представниками роботодавців, в рамках якої обговорюються шляхи упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів. Певні результати визначено представниками ДТЕК, звернено увагу на підвищення якості знань та умінь учнями групи з професії «Машиніст електровоза (підземний). Цьому сприяло надання учням можливості відпрацьовувати елементи виробничого навчання в реальних умовах виробництва, безоплатне надання соціальними партнерами необхідних засобів навчання, засобів індивідуального захисту, доступу учнів до сучасної техніки.

Спостерігається зростання зацікавленності учнів у такій формі навчання, про що свідчать відгуки здобувачів освіти (https://www.youtube.com/watch?v=KiB5cvi_e-Q&feature=youtu.be).

Така системна співпраця методичного центру ПТО з соціальними партнерами сприяє поглибленню комунікацій між бізнесом та освітою, реалізації пріоритетів профтехосвіти регіону.

 

 

Директор навчально-методичного центру

у Дніпропетровській області

Василиненко В.М.