Виклики та можливості ринку праці на території Східної України

 

Інститут професійних кваліфікацій досліджує та аналізує ринок праці з метою виявлення найбільш привабливих професій в короткостроковій перспективі, щоб надати рекомендації системі професійної (професійно-технічної) освіти (далі - П(ПТ)О, яким професіям є сенс готувати закладам професійної (професійно-технічної) освіти (далі — ЗП(ПТ)О) наступні 2-3 роки.

15.05.2019 в приміщенні національної академії наук України за участю народних депутатів України, представників Міністерства освіти і науки та Міністерства соціальної політики України, державної служби зайнятості, обласних адміністрацій організацій роботодавців та підприємців, академічних та наукових кіл, представників міжнародних і громадських організацій, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області відбулася презентація результатів дослідження «Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України».

 

На заході обговорювалися питання:

попередні результати дослідження «Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України»;

визначення за допомоги програми «Кваліфікаційна мапа України» найбільш затребуваних робітничих професій для 6 областей Східної України (Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської та підконтрольних частин Донецької і Луганської);

аналіз потреб роботодавців в основних та додаткових знаннях та навичках для роботодавців;

надання обґрунтованих рекомендацій щодо річних об’ємів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у закладах професійної освіти всіх форм власності дорослим населенням східних регіонів за найбільш затребуваними професіями, в тому числі внутрішньо переміщених осіб;

аналізу знань та навичок, необхідних для успішної зайнятості за найбільш затребуваними професіями, на предмет відповідності вимогам роботодавців;

розробки схем партнерства між навчальними закладами (включаючи структури Державної служби зайнятості та приватний сектор), НУО та приватним сектором, щоб запропонувати способи з перепідготовки на вимогу ринку праці.

визначення підходів до навчання дорослого населення.

 

Проведене дослідження дасть можливість:

випробувати та відпрацювати Методику аналізу статистичних даних ринку праці;

створити спеціальні бази даних для 6 східних регіонів та почати створення відповідних даних для західних регіонів, з можливістю поширення практики таких баз для всіх регіонів України;

проаналізувати потреби ринку праці з точки зору системи П(ПТ)О та можливості ЗП(ПТ)О відповідати на потреби ринку праці;

виявити та надати інформацію стейкхолдерам щодо можливостей набуття освіти за професіями, найбільш затребуваними на ринку праці регіонів, у відповідних закладах П(ПТ)О регіону;

підготувати рекомендації органам управління освітою регіонів щодо приведення ліцензійних можливостей системи П(ПТ) регіону до середньострокових потреб ринку праці регіону.

Актуальними були питання формування державного замовлення та доопрацювання переліку професій загальнодержавного значення, які вважаються привабливими для працевлаштування у визначених областях.

Також учасниками заходу обговорено стереотипно привабливі для жінок робітничі професії.

Окремо розглянуто сегмент неформальної та напівформальної зайнятості, який супроводжується частковим оформлення і відповідною фіксацією трудових відносин між роботодавцем і найманим працівником. Визначені професії, які частіше використовуються в неформальній та напівформальній зайнятості. Більш детальне дослідження з цього питання в східних областях потребує окремого дослідження.

Особливою увагою було питання результатів опитування роботодавців щодо основних та додаткових знань і навичок за обраними професіями. Зокрема, питання щодо необхідності «м’яких навичок» майже для всіх професій. Їх безумовну важливість відмітили в середньому 80% опитаних роботодавців. Найбільш цікавим є загальне відношення до таких знань і навичок, як «Базові комп’ютерні знання», «Лідерство (як здатність брати відповідальність за запропоновані і прийняті рішення)» та «Здатність підтримувати спортивну форму».

Були також підняті питання вдосконалення професійної майстерності дорослих працівників.

Учасниками заходу схвалено проведені дослідження та рекомендовано їх результати використовувати обласними державними адміністраціями при формуванні регіонального замовлення. Надані пропозиції щодо перегляду переліку загальнодержавних професій.

 

 

 

Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області                                                 

В.М.ВАСИЛИНЕНКО