Підсумки семінару для  новопризначених заступників директорів закладів П(ПТ)О Дніпропетровщини

      Згідно спільного плану НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації організовано довготривалий семінар-практикум для новопризначених заступників директорів закладів П(ПТ)О.

      За програмою семінару слухачі пройшли стажування, під час якого ознайомилися з організацією освітнього процесу, навчально-матеріальною базою закладів, поспілкувалися з досвідченими колегами. Також методистами було проведено ряд семінарських занять в режимі відеозвязку, на яких розглянуті напрямки роботи заступників директора закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

- застосування нормативно-правових документів галузі ПТО в організації діяльності закладу освіти;

- організація охорони праці в закладі П(ПТ)О;

- ведення документації з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, вимоги до складання робочих навчальних планів та нормування навчально-виробничих робіт, використання ІКТ в управлінській діяльності;

- організація соціально-психологічного супроводу освітнього процесу;

- проведення контролю за навчально-виробничою та навчально-виховною діяльністю;

- організація методичної роботи в закладі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- підготовка та проведення ліцензування та атестації професій;

- сучасні форми профорієнтаційної роботи, використання медіа-простору закладу освіти для позиціювання робітничих професій;

- активізація діяльності учнівського самоврядування;

- форми і методи організації науково-дослідної та експериментальної роботи в закладі освіти;

- підготовка педагогічного колективу до участі у виставковій діяльності регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівня;

- побудова ефективної співпраці з соціальними партнерами, створення на базі закладів професійно-технічної освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням.

     Програму стажування та семінару новопризначені заступники директорів виконали в повному обсязі. Стажисти детально ознайомилися із чинними нормативно-правовими документами в галузі ПТО, склали електронний банк даних зі зразками розпорядчих документів за напрямком роботи, розробили пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в своїх закладах освіти.  

      На підсумковому занятті семінару-практикуму проведено презентацію-захист звітів новопризначених керівників. Слухачі обмінялися корисними пропозиціями та змістовними порадами щодо впровадження інноваційних форм і методів організації освітнього процесу.

      За підсумками семінару-практикуму слухачам видані сертифікати, що засвідчують проходження курсу підвищення професійної майстерності. Отримані знання допоможуть новопризначеним заступникам директорів закладів П(ПТ)О в керівній роботі.

                                                      

                           Василиненко В.М.,

 директор НМЦ ПТО

 у Дніпропетровській області