Профтехосвіта Дніпропетровщини наближує навчально-виробничий процес до сучасних умов виробництва

 

Наближення професійної освіти до умов виробництва обумовлює необхідність створення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області нових навчально-виробничих центрів (за галузевим спрямуванням) .

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області забезпечує інформаційно-методичний супровід щодо створення та організації діяльності навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням) закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

В рамках системної роботи з цього напрямку та на допомогу закладам освіти методичною службою проведено семінар-практикум для керівників (відповідальних осіб) навчально-практичних центрів та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, які мають наміри створення НПЦ на базі ЗП(ПТ)О за темою: «Підвищення якості професійно-технічної освіти через створення системи навчально-практичних центрів та їх діяльність».

Роботу семінару було спрямовано на висвітлення порядку створення НПЦ, моніторинг діяльності діючих навчально-практичних центрів, складання бізнес-плану. Методичною службою рекомендовано ЗП(ПТ)О визначитися чи відповідає мотивація закладу освіти щодо створення НПЦ реаліям сьогодення, визначити спроможність навчального закладу із створення матеріально-технічної бази центру та  фінансово-економічні можливості, вивчити технології фірм-виробників, що застосовують інновації. На допомогу ЗП(ПТ)О з визначення соціальних партнерів – носіїв сучасних виробничих технологій НМЦ ПТО вивчено пропозиції фірм-виробників та їх торгових представників, складено Путівник нових технологій.

Діяльність навчально-практичних центрів Дніпропетровської області - це комунікації закладів ПТО і компаній виробничників з питань підготовки майбутніх робітників. Приклад практичного застосування можливостей центрів інноваційних  технологій, комунікації з компаніями-виробничниками продемонструвало професійно-технічне училище №6, на базі його регіонального будівельно-монтажного НПЦ проведено майстер-класи з використанням технологій ТRIORA та CАPАROL.

Учасники семінару отримали презентаційні матеріали, методичні рекомендації з розробки бізнес-плану.

 

Директор навчально-методичного центру

у Дніпропетровській області

Василиненко В.М.