Підготовка кадрового резерву профтехосвіти Дніпропетровщини

      За спільним планом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації організовано семінар-практикум для педагогічних працівників, які включені до резерву на керівні посади.

      З метою формування у майбутніх керівників професійних знань з питань управління освітнім процесом на семінарських заняттях розглянуті напрямки роботи заступників директора закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

- застосування нормативно-правових документів галузі ПТО в організації діяльності навчального закладу;

- діловодство в закладах П(ПТ)О, ведення документації з питань навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, розробки освітніх програм за стандартами П(ПТ)О на основі компетентнісного підходу;

- організація соціально-психологічного супроводу освітнього процесу;

- використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності;

- організація виробничого навчання та практики, робота навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням;

- організація методичної роботи в закладі освіти;

- проведення внутрішньоучилищного контролю за освітнім процесом;

- форми і методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення атестації;

- організація охорони праці в закладі освіти;

- сучасні форми профорієнтаційної роботи, створення Центрів карєри;

- організація виставкової діяльності закладу П(ПТ)О, участь педагогів у конкурсах, проектах.

      Слухачі пройшли стажування, склали творчий звіт і підготували пропозиції щодо  вдосконалення освітнього процесу в своїх закладах П(ПТ)О.

      18 квітня 2019 року в Навчально-методичному центрі ПТО                                            у Дніпропетровській області на підсумковому занятті семінару відбулася презентація-захист звітів педагогічних працівників кадрового резерву. Слухачі обмінялися корисними пропозиціями та змістовними порадами щодо впровадження інноваційних форм і методів організації освітнього процесу. Також проведені тренінг по ефективним комунікаціям в громаді та ознайомча екскурсія по Навчально-практичним центрам Дніпровського вищого професійного училища будівництва

      За підсумками семінару-практикуму слухачам видані сертифікати, що засвідчують проходження курсу підвищення професійної майстерності.        Отримані знання допоможуть педагогам в майбутній керівній роботі.

 

                                                      

                           Василиненко В.М.,

 директор НМЦ ПТО

 у Дніпропетровській області