Продовжено роботу експертно-цільової консультативної ради з визначення шляхів ефективної діяльності навчальних господарств ЗП(ПТ)О сільськогосподарського профілю

 

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області проведено чергове засідання експертно-цільової консультативної ради за участю керівників ЗП(ПТ)О сільськогосподарської галузі за напрямком «Теорія та практика законодавче визначеної виробничої та фінансово-економічної діяльності навчальних господарств» за темою  «Можливості впровадження у виробничу діяльність навчальних господарств законодавче обґрунтованих засад партнерства зі спільного обробітку землі». В засіданні прийняв участь у якості експерта з питань агротехнологій, використання новітньої сільськогосподарської техніки, права та економіки проректор з навчальної роботи Дніпровського державного аграрно-економічного університету Волох Петро Володимирович.

На засіданні розглянуто аналіз особливостей виробничої діяльності навчальних господарств за принципами правових, технологічних, освітніх умов спільного обробітку землі навчальних господарств ЗП(ПТ)О сільськогосподарського напрямку, а також обговорені прогнози можливих економічних результатів сільськогосподарського сезону 2019 року за видами сільськогосподарських культур.

Доведено ефективність механізму оцінювання виробничої діяльності навчальних господарств в межах правового поля діючого законодавства України. Важливим критерієм є залучення здобувачів освіти до навчально-практичної діяльності в процесі обробітку землі та отримання урожаю.

Окреслені шляхи подальшої співпраці фахівців закладів професійної (професійно-технічної) освіти та аграрно-економічного університету в розробці рекомендацій щодо підвищення продуктивності земель навчальних господарств. Заплановано у майбутньому обговорити виробничо-господарські засади та фінансово-економічні результати їх діяльності.

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області