Роль торгово-промислових палат в системи формування трудового потенціалу

 

На сучасному етапі проблема забезпеченості кваліфікованими робітничими кадрами підприємств, установ, організацій є важливою та актуальною. Її вирішення неможливе без участі органів влади, роботодавців, профспілок, соціальних служб та навчальних закладів. В регулюванні відносин між системою професійної (професійно-технічної) освіти і виробництвом провідна роль належить і торгово-промисловим палатам (ТПП).

Однією з важливіших задач Дніпропетровської ТПП (ДТПП) - є впровадження у регіоні інноваційної технології освіти, вдосконалення системи підготовки кваліфікованих кадрів.

На сьогодні членами ДТПП є 1142 підприємства, в тому числі і Дніпровський центр професійно-технічної освіти. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (НМЦ ПТО) почав активно співпрацювати з ДТПП.

Одним із варіантів такої співпраці стала презентація профтехосвіти Дніпропетровщини на Дніпровському HR Форумі, де НМЦ ПТО презентовано можливості та ресурси ЗП(ПТ)О всіх рівнів атестації та підпорядкування, запропоновано системну співпрацю з НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О, яка буде сприяти поглибленню комунікацій між бізнесом та освітою.

Вважаємо, що ДТПП сприяє розвиткові господарства та економіки регіону, формуванню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн та є впливовою на процеси формування потреб ринку праці.

Тому пропонуємо керівникам ЗП(ПТ)О розглянути питання щодо можливості членства в ДТПП.

Про своє бажання стати членами ДТПП просимо повідомити НМЦ ПТО на електронну адресу onmc2004@ua.fm.

 

Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

В.М.ВАСИЛИНЕНКО