Правління  Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини розглянуло питання дуальної освіти

 

В рамках реалізації глобального українсько-німецького проекту Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини разом та німецької організації роботодавців NORDMETALL «Розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні» на  розширеному засіданні Правління  Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини та Дніпропетровської обласної організації роботодавців.

Обговорено питання “Подолання кризи на ринку праці шляхом впровадження дуальної системи професійного навчання, участь роботодавців в в проекті “ЕХАМ Дніпро” - зовнішнє управління підготовки професійних кадрів на підприємствах”.

Керівництвом Проекту проінформовано про хід його впровадження:

підготовлені експерти для інформування і сприяння роботодавців у впровадженні елементів дуальної системи підготовки кадрів;

продовжується популяризація впровадження дуальної системи навчання професійних кадрів та інформаційна підтримка підприємств, які вже почали впроваджувати її;

досліджуються актуальні вимоги роботодавців до професійних кадрів.

Представники галузевих організацій роботодавців та промислових компаній стверджують, що успішний бізнес неможливий без надійного забезпечення виробничої діяльності професійними робочими кадрами. Ситуація на національному ринку праці через масову трудову міграцію об'єктивно оцінюється як “трудовий голод”, державні заклади професійної (професійно-технічної) освіти (далі - ЗП(ПТ)О) ще не реформовані під регіональні потреби роботодавців. Тому надійне забезпечення виробничої діяльності робочими кадрами можливо тільки за участю підприємств в професійному навчанні.

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області проінформовано учасників про правові та організаційні можливості запровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників на діючий законодавчий і нормативній базі та внесено пропозиції щодо поєднання зусиль соціальних партнерів та ЗП(ПТ)О в модернізації системи підготовки кадрів.

 

 

 

Директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області                                                   В.М.ВАСИЛИНЕНКО