П(ПТ)О Дніпропетровщини формує замовлення на підготовку робітничих кадрів на основі моніторингу ринку праці

 

         Інформаційно-аналітичним центром НМЦ ПТО у Дніпропетровській області щорічно станом на 01.01 здійснюється моніторинг  ринку праці на основі адміністративних даних Дніпропетровського обласного центру зайнятості та Державної служби статистики України.

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування; кваліфікованих робітників з інструментом, працівників сфери торгівлі та послуг та представників найпростіших професій. Стабільно попитом на ринку праці Дніпропетровщини  користуються кваліфіковані робітничі кадри для машинобудівної галузі, в дорожньому будівництві, в будівництві, на транспорті та для підприємств ЖКГ.

За професійними групами серед зареєстрованих безробітних найбільше було представників сфери торгівлі та послуг, операторів комп’ютерного набору, робітників с/г виробництва та найпростіших професій.

Станом на 01 січня 2019 року на одну вакансію в середньому по Дніпропетровській області претендувало 3 безробітних.

В другому півріччі 2018 року спостерігається різке зменшення чисельності громадян, які шукали роботу, та збільшення загальної кількості вакансій, що свідчить про сталий відтік робітничих кадрів з регіонального ринку праці.

Крім того проведено моніторинг  з таких напрямків:

-        наявність актуальних вакансій на ринку праці та пропозицій від роботодавців щодо їх оплати праці;

-        використання вакансій та рух робочої сили через працевлаштування на підприємствах і установах за видами економічної діяльності.

       За результатами  проведених досліджень  керівникам ЗП(ПТ)О запропоновано:

-        проаналізувати наведений  моніторинг  та здійснити співставлення підготовки в закладах освіти робітничих кадрів з потребами регіонального ринку праці, врахувати наведену статистику при ліцензуванні професій, формуванні державного (регіонального) замовлення та укладання договорів з роботодавцями;

-        практикувати безпосереднє вивчення потреб підприємств регіону в робітничих кадрах та здійснювати ліцензування нових професій, виходячи із можливостей закладу освіти;

-        керівникам закладів П(ПТ)О ІІІ рівня атестації використовувати ліцензійні можливості для організації навчання високому рівню кваліфікації, підвищення кваліфікації працюючих на виробництвах;

-        осучаснювати форми пропаганди робітничих професій серед населення, учнівської молоді;

-        практикувати навчання на госпрозрахунковій основі не тільки професіям, а й видам робіт для само зайнятості населення;

-        при формуванні пропозицій на тендерний відбір по навчанню безробітних практикувати внесення пропозицій по навчанню певним компетенціям.

Більш детально з моніторингом можна ознайомитись на сайті НМЦ ПТО у Дніпропетровській області http://nmc-pto.dp.ua/ в розділі «Моніторингові дослідження» - «Ринок праці»

 

В.М. Василиненко,

директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області