Визначені перспективи ефективної діяльності навчальних господарств ЗП(ПТ)О сільськогосподарського профілю

 

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області проведено засідання експертно-цільової консультативної ради за участю керівників ЗП(ПТ)О сільськогосподарської галузі за напрямком «Теорія та практика законодавче визначеної виробничої та фінансово-економічної діяльності навчальних господарств».

Вперше була застосована форма експертно-цільової консультативної ради як засобу співпраці фахівців, предметом якої є підвищення ефективного використання земельних та матеріально-технічних ресурсів в діяльності навчальних господарств. Засідання ради відбулося як дорадче спілкування між професіоналами, як обмін досвідом, певними знаннями.

Також передбачалося залучення до роботи ради експертів-фахівців з питань агротехнологій, використання новітньої сільськогосподарської техніки, права, економіки тощо. Так, в засіданні прийняв участь проректор з навчальної роботи Дніпровського державного аграрно-економічного університету Волох Петро Володимирович.

Перше засідання ради було присвячено аналізу нормативно-правової бази та виробничих принципів діяльності навчальних господарств. Розглянуті та обговорені питання з аналізу законодавчо-нормативних актів, що регламентують діяльність навчальних господарств ЗП(ПТ)О сільськогосподарського напрямку, проблеми законодавчого регулювання використання земельних ділянок навчальних господарств ЗП(ПТ)О, обговорення агротехніки вирощування сільськогосподарських культур в 2019 році. Також була заслухана інформація про необхідність створення фахової ради з питань формування потенціалу робітничих кадрів АПК в Дніпропетровській області.

Окреслені шляхи подальшої співпраці фахівців закладів професійної (професійно-технічної) освіти та аграрно-економічного університету в розробці рекомендацій щодо підвищення продуктивності земель навчальних господарств. Заплановано у майбутньому обговорити виробничо-господарські засади та фінансово-економічні результати їх діяльності.