Роль профспілок у державно-приватному партнерстві

 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області вважає, що державно-приватне партнерство (ДПП) матиме велику роль у сфері підготовки кваліфікованих кадрів.

У Концепція реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року є окремий розділ щодо державно-приватного партнерства. Важливу роль для забезпечення діалогу в процесі впровадження ДПП відіграє взаємодія органів влади та організацій роботодавців з профспілками.

З метою залучення роботодавців - замовників кадрів, підприємців, галузевих профспілок, органів місцевого самоврядування, учнівського та студентського самоврядування в питаннях підготовки нормативно-правових актів, спільних пропозицій до вирішення проблемних питань профтехосвіти, створення сприятливого середовища для подальшого розвитку в травні 2017 розі в місті Кривому Розі Рішенням Громадської організації «Криворізька міська Асоціація «К. Кривбасу» за участі громадських організацій ім. Г.І.Гутовського, галузевих профспілок міста, депутатів органів місцевого самоврядування, Дніпропетровської організації Всеукраїнської Асоціації працівників профтехосвіти (Криворізьке представництво) створені фахові ради з гірничо-металургійних, будівельно-монтажних, електромонтажних, високотехнологічних, газозварювальних професій, гірничо-технологічних, залізничних професій та машинобудівних професій.

В квітні 2018 року за ініціативою обласної профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів України та сприянні обласної організація роботодавців будівельної галузі, НМЦ ПТО створено Галузеву раду з питань формування трудового потенціалу будівельної галузі Дніпропетровщини.

На сьогодні продовжується обговорення та пошук шляхів створення рад галузевого спрямування: АПК, промисловості, побутового обслуговуванню населення.

Проведений Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі - НМЦ ПТО) моніторинг наявність профспілкових організацій в державних навчальних ЗП(ПТ)О показав, що з 59 державних навчальних закладів профспілкові організації створені в 53, в 6 — вони відсутні.

Найбільше профспілкових організацій ЗП(ПТ)О належить до профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості - 17, профспілки працівників АПК - 13 та профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів - 8. По 3 організації належить до профспілки працівників торгівлі, громадського харчування та послуг і профспілки працівників освіти і науки, по 2 - профспілки працівників космічного та загального машинобудування України, дорожньої профспілки залізничників і транспортних будівельників (Дорпрофсож), профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості, по 1 - профспілки працівників вугільної промисловості, профспілки працівників культури та профспілки працівників державних установ, профспілки металістів.

З метою проведення соціального діалогу у вирішенні проблем підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, вважаємо важливим питання ДПП та ролі в ньому профспілок.

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області