Впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку кваліфікованих робітників Дніпропетровщини – ознака сучасності

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 №473 розширено перелік начальних закладів, що розпочали впровадження елементів дуальної форми навчання у 2018-2019 навчальному році.
У Дніпропетровській області
12 ЗП(ПТ)О уклали угоди з 19 підприємствами та розпочали навчання новоприйнятого контингенту з упровадженням елементів дуальної форми навчання по 15 професіям. Це професії електротехнічного виробництва, залізничного транспорту, автотранспорту, гірничо-добувної промисловості, швейного виробництва, громадського харчування.

Якісній організації роботи  з упровадження елементів дуальної форми навчання у 2018-2019 навчальному році передувало проведення засідань робочих груп за участі роботодавців, складено дорожні карти, затверджено  робочі навчальні плани.

Підводячи підсумки року методичною службою здійснено моніторинг упровадження елементів дуальної форми навчання у І півріччі 2018-2019 навчального року, який висвітлив позитивні підсумки:

-         підприємствами підготовлено робочі місця для учнів, що навчаються за робочими навчальними планами з  упровадженням елементів дуальної форми навчання, 53% учнів відповдіно уклали тристоронні угоди між учнем, закладом освіти та роботодавцем;

-         підприємства забезпечують доступ учнів до сучасної техніки, використання інноваційних технологій, які запроваджуються в технологічному процесі підприємства;

-         підприємства безоплатно передають необхідні засоби навчання, комплектуючі, заготовки для виготовлення продукції, засоби індивідуального захисту тощо закладам освіти:

-         забезпечують перевезення учнів на підприємства.

Для відповідальних осіб підприємств-соціальних партнерів методичною службою проводяться індивідуальні консультування, засідання робочих груп. З метою узгодження дій соціальних партнерів проведено круглий стіл на базі КДПУ «Впровадження в навчально-виховний процес ЗП(ПТ)О дуальної системи підготовки та інноваційних технологій» за участю роботодавців, науковців та педпрацівників ЗП (ПТ)О.

Крім того, в рамках українсько-німецького проекту партнерства з розвитку соціального діалогу, що реалізується Федерацією організації роботодавців Дніпропетровщини та німецької організації роботодавців NORDMETALL, проведено зустріч представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, роботодавців, профспілок з німецькими партнерами для подальшого узгодження плану заходів в рамках розширеного проекту «Зовнішнє управління професійною освітою - ЗУПО Дніпро», форум у форматі круглого столу «Соціальний діалог на регіональному рівне», на одній із панелей форуму обговорено тему «Регіональний соціальний діалог – відповідальність соціальних партнерів в області професійної (професійно-технічної) освіти».

Керівництво регіону зацікавлено у  запровадженні елементів дуального навчання та в цілому модернізації системи формування робітничого потенціалу, про що свідчить участь голови обласної ради, Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини, обласного об’єднання профспілок, торгово-промислової палати, Департаменту освіти і науки ОДА у проекті.

Керівники Департаменту освіти і науки облдержадміністрації разом з методичною службою області презентували запровадження навчання кадрів елементам дуальної освіти Дніпропетровщини на Дніпровському HR Форумі, проведеному Центром підтримки бізнесу при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті за участю значної кількості представників малого та середнього бізнесу регіону.

Системна співпраця методичного центру ПТО з соціальними партнерами сприяє поглибленню комунікацій між бізнесом та освітою, реалізації пріоритетів профтехосвіти України та регіону.

 

 

Директор навчально-методичного центру

у Дніпропетровській області

Василиненко В.М.