Впровадження освітніх програм гірників в практику роботи

 

     На базі  Криворізького професійного гірничо-електромеханічного ліцею   відбулося засідання секції педагогічних працівників гірничих професій.

   В рамках засідання  були розглянуті питання: система методичної роботи з педагогічними працівниками професійної підготовки ; реалізація змісту освітніх програм за вимогами СП(ПТ)О: модульно –предметний підхід;

оцінювання рівня сформованості професійних компетенцій учнів гірничих професій за вимогами  СП (ПТ) О .

       Було проведено інтегрований урок з теми «Технологія буріння шпурів згідно паспортів буропідривних робіт у вибоях горизонтальних виробок ». Учні мали змогу відпрацювати уміння    використання  технологічної документації (паспортів буропідривних робіт) шахти в практиці роботи.

      Зацікавило присутніх робота педпрацівників ЗП (ПТ)О по створенню сучасних засобів навчання (робочих зошитів, технологічної документації),  а також матеріали навчально-методичного забезпечення, які   надані ліцею (КПТМЛ) підприємствами МЕТІНВЕСТ.

   Учасникам були надані рекомендації  щодо нових підходів  розробки навчально-плануючої документації за освітніми програмами СП (ПТ) О на модульно - компетентнісній основі.

  Таки семінари сприяють формуванню  професійних компетенцій  та удосконаленню методичного рівня педпрацівників через реалізацію  освітніх програм  за вимогами СП(ПТ)О на основі  модульно –предметного підходу.