Розвиток компетенцій педагогів ПТНЗ – завдання психологічної служби

 

          Тренінг на тему: «Розвиток професійно-важливих якостей педагогічного працівника» відбувся  на базі  навчально-методичного центру  профтехосвіти для практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ області за участю керівника психологічної служби системи освіти  Дніпропетровської області.  Метою заходу стало приведення  до відповідності  вимогам сучасного реформування освіти професійно-важливих якостей педагогічного працівника, не тільки підвищення  його педагогічної майстерності, осучаснення програмного матеріалу,  застосування  нових .підручників, засобів навчання але найголовнішим – це  розвиток компетентностей кожного учасника навчально-виробничого процесу, його світосприйняття, знання основ вікової психології, манери спілкування з молоддю, вміння  вирішувати міжособистісні  дитячі конфлікти інше.

     Програма тренінгу передбачала  теоретичну частину,  діагностичні тести,             групову роботу з моделювання різноманітних ситуацій,  пошуку шляхів вирішення конфліктів у педагогічному середовищі.

    У процесі зворотнього зв’язку, отримані запитання для розгляду  в наступних тренінгах.

     Набуті  в  процесі тренінгу  знання, вміння,  сучасні підходи, методичний матеріал сприятимуть розширенню роботи  у педагогічних колективах ПТНЗ області.

 

О.В.Гришаєва,

заступник директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській  області