Еко-орієнтовані технології професійного навчання

          На  Дніпропетровщині в ПТНЗ області велика увага приділяється вихованню екологічної культури учнів, правильному розумінню «екотехнології» та впровадженню екологізації  виробництва. Професійна освіта інтегрує в собі ґрунтовні знання учнів  з екології в поєднанні з професією. Так на базі Кам’янського професійного ліцею в рамках експерименту всеукраїнського рівня створено експериментальний майданчик за напрямком «Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі на основі проектних технологій». Проектом передбачено розробка  навчальних проектів з питань раціонального використання природних ресурсів, відновлення джерел енергії, застосування новітніх ресурсозаощаджувальних технологій, високотехнологічних методів будівництва для підготовки кваліфікованих, компетентних з цих питань робітників. Робота над створенням та реалізацією екологічних проектів здійснюється у рамках проекту ЕкоБРУ « Екологічна освіта в Білорусії, Росії й Україні» та в тісній співпраці з Інститутом професійно - технічної освіти НАПН України. Організаторами Проекту видано збірник екологічних проектів «Еко-орієнттовані технології професійного навчання». В дайджесті  представлено 26 екологічних проектів , з яких 5 розроблено в Кам’янському професійному  ліцеї:

-        «Апсайклінг як мистецтво»;

-        «Використання вторинної деревинної сировини»;

-        «Виробництво будівельних матеріалів з полімерних відходів»;

-        «Енергоефективність у будівництві»;

-        «Потенціал енергоефективності навчальних майстерень та способи його розкриття».

          Зважаючи на актуальність проблематики екологічної безпеки та енергоефективності під час професійної підготовки майбутніх фахівців доцільним є застосування технологій проектного навчання, що є практико-орієнтованим та продуктивним , тобто знання,вміння і навички здобуваються учнями в ході отримання досвіду власної практичної діяльності.

 

Василиненко В.М.

Директор НМЦ ПТО

                                                                                    у Дніпропетровській області