Удосконалення рівня професійної компетентності педагогів Дніпропетровщини

 

Для підвищення методичних та фахових компетенцій викладачів та майстрів виробничого навчання Навчально-методичним центром ПТО Дніпропетровщинипроведено засідання секції педагогівзакладів професійної (професійно-технічної) освіти, які готуютьдля регіонального ринку праці робітничі кадри за професіями ресторанного сервісу.Педагогів гостинно зустріли у Синельниківському професійному ліцеї, на базі якого проходив методичний захід.

Під час роботи секції розглянуто питання проектування освітньої діяльності, впровадження інтерактивних технологій  і  інноваційних методик на уроках спеціальних дисциплін та виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників за професіями «Кухар», «Кондитер».Особливу увагу приділено вимогам нового Закону України «Про освіту» в частині змін в професійній (професійно-технічній) освіти, застосування вхідного контролю знань, умінь, навичок осіб, для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації, впровадженню дуальної освіти в навчально-виробничий процес, як засобу підвищення якості професійного навчання.

Учасникам секції була презентована робота методичних комісій Синельниковського професійного ліцею: Реалізація меж предметних зв`язківта проектних технологій навчання в навчально-виробничому процесі підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Кухар» та «Кондитер».

Також викладачі та майстри виробничого навчання прийняли участь вмайстер-класі по відпрацюванню нових виробничих технологій приготування десертів.

Проведення таких методичних заходів дозволяє педпрацівникам ознайомитись з інноваційними підходами в методиці викладання, вивчати та запроваджувати передовий педагогічний досвідна практиці, збагачувати освітній процес новими, удосконаленими методиками та формами навчання. Цеодин із шляхів до забезпечення якості підготовки робітничих кадрів в системіпрофесійної (професійно-технічної) освіти.

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

 у Дніпропетровській області