Впроваджуємо прогресивні підходи у навчальний процес

          В ПТНЗ області направлено педагогічний процес (технологію) формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності. Саме як ці якості виховують викладачі хімії і біології було оговорено під час проведення Віртуальної естафети педагогічних ідей і технологій ПТНЗ області. Викладачі ділилися творчими надбаннями з колегами:

ü по використанню можливостей сервісу Learning apps на уроках хімії;

ü впровадження елементів STEAM –навчання;

ü підвищення інтересу учнів через використання  Ребусаріїв;

ü залучення учнів до дослідницької та проектної роботи;

ü здоров’язберігаючі технології на уроках хімії та біології;

ü застосування ІКТ технологій на уроках.

          Учасники вебінару впевнені, що сучасний викладач сьогодні має можливість використовувати ресурси глобальної мережі Інтернет не тільки при підготовці до уроку, в позакласній роботі, а й безпосередньо на уроці, адресувати до освітніх ресурсів учнів під час виконання домашнього завдання.

 

Василиненко В.М.,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області