Реалізуємо компетентнісно-орієнтований підхід у викладанні фізики

          Щоб сформувати компетентного випускника у всіх потенційно важливих сферах професіональної освіти і життєдіяльності, необхідно застосовувати активні методи навчання. Так під час відео-марафону педагогічних ідей викладачів фізики який проводився сумісно ПТНЗ Криворізького регіону, м. Дніпро та області викладачі ділилися своїми творчими надбаннями із:

ü сучасних підходів в оцінювання учнів;

ü розробки та проведення інтегрованих уроків;

ü активізації пізнавальної діяльності через застосування ІКТ технологій на уроках;

ü із результативності впровадження проектних технологій ;

ü залучення учнів до участі у конкурсах для підвищення мотивації навчання;

ü поєднання традиційних та інноваційних методів навчання.

 Учасники відео- марафону переконані,що при компетентнісному підході навчальна діяльність одержує дослідницький і практично–орієнтований характер, і сама стає предметом засвоєння.

Василиненко В.М.,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області