Соціальне партнерство профтехосвіти

Дніпропетровщини та роботодавців  в дії

 

       На виконання рішень Кабінету Міністрів України , колегії МОН стосовно передачі обласним держадміністраціям  функцій з управління державними професійно-технічними навчальними закладами, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для регіональних ринків праці  головним управлінням освіти і науки , обласною методичною службою ПТО  здійснюються заходи з децентралізації профтехосвіти області.

         Заслуговує уваги досвід роботи з цього питання у м. Кривий Ріг. При активному сприянні виконавчої влади у місті створена і діє ефективна модель співпраці роботодавців, замовників кадрів, служби зайнятості, галузевих профспілок  - з одного боку і професійно-технічних навчальних закладів - з другого. Координує і направляє цю роботу Криворізький міський методичний центр профтехосвіти. Головною ланкою у співпраці ПТНЗ та роботодавців стали створені у місті Піклувальні ради. Ця робота, розпочата ще три роки назад, особливо активізувалась в 2010р. За минулий рік проведено 7 засідань Піклувальної ради, які розглядали питання організації і проведення виробничої практики на виробництві, наставництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів на виробництві, працевлаштування. Особливо активно працювали галузеві ради гірничого,металургійного, будівельного профілів.

10 лютого 2011 року проведено виїзне розширене засідання членів Піклувальних рад гірничо-металургійних, машинобудівних, електромеханічних та заварювальних професій на ВАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», ТОВ «ЮНІСТІЛ», ЗАТ «Електроград».

В засіданні прийняли участь керівники та інженерно-педагогічні працівники ПТНЗ, науковці вищих навчальних закладів І-VI рівнів акредитації, зав. лабораторією промисловості та будівництва Інституту профтехосвіти АПН, к.п.н – Сушенцева Л.Л., методисти КрММЦ ПТО, представники громадськості, профспілок та засобів масової інформації.

Для учасників засідання проведена пізнавальна екскурсія по цехах підприємств з метою ознайомлення з досвідом роботи по впровадженню новітніх виробничих технологій, нового обладнання та устаткування, які задіяні в технологічному процесі по випуску продукції для підприємств нафтогазової галузі, турбобудування.

 

Перед учасниками Піклувальної ради виступили керівники цих підприємств, які висвітлили питання щодо можливості укладання угод та надання робочих місць учням (слухачам) ПТНЗ для проходження виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах з подальшим працевлаштуванням.

За підсумками Піклувальної ради було прийняте рішення:

-         Протягом лютого місяця 2011 року з метою узгоджених підходів щодо виконання вимог Постанови КМУ № 784 від 27.08.2010р. «Про затвердження порядку працевлаштування учнів ПТНЗ, підготовка яких велась за державним замовленням» провести зустрічі з керівниками кадрових, юридичних служб підприємств замовників кадрів, роботодавців та визначити шляхи реалізації цієї Постанови в умовах ринку праці.

-         Визначити шляхи реалізації вимог Постанови в частині укладання багатосторонніх договорів щодо працевлаштування випускників цього року.

-         З метою підвищення зацікавленості роботодавців до випускників ПТНЗ зосередити зусилля на покращенні організації виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах міста.

-         Порушити клопотання перед головним управління освіти і науки Дніпропетровської ОДА, управлінням освіти і науки виконкому Криворізької у місті ради щодо проведення в 2011 році огляду-конкурсу «Краще підприємство - замовник кадрів».

 

 

 

                                                                             На робочих місцях учні ПТНЗ міста

В.Василиненко ,

Директор НМЦ ПТО

У Дніпропетровській області