Підвищення якості професійно-технічної освіти шляхом створення мережі навчально-практичних центрів на базі ПТНЗ Дніпропетровщини     

 

     В області ведеться цілеспрямована робота щодо виконання завдань, визначених на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 26 серпня 2010 року. В рамках цієї роботи з метою створення системи забезпечення  якості професійно-технічної освіти з орієнтацією на євроінтеграцію,  підготовки компетентних робітників із застосовування нових технологій у навчально-виробничому процесі,  забезпечення реалізації такої важливої функції держави, як формування трудового, розвитку соціального партнерства закладів ПТО і компаній виробничників з питань підготовки компетентних робітників 21.10.2010р. на базі професійно-технічного училища №6 за участю головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, методичної служби ПТО області, керівників ПТНЗ відбувся семінар з даного питання.

      Учасники семінару ознайомились з методикою розробки проекту Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки, визначили порядок  створення мережі інноваційних навчальних центрів на базі  професійно-технічних навчальних закладів, спроможних до впровадження сучасних технологій виробництв.

     Увага учасників семінару була зосереджена на реалізації таких проблем , як:

- приведення якості професійної освіти у відповідність сучасним технологіям   виробництва;

- ліквідація диспропорції у підготовці робітників та попиту на них на ринку праці;

- перехід на стабілізацію співпраці з роботодавцями;

- заміна застарілої матеріально-технічної бази.

     Учасники семінару ознайомились з досвідом роботи чотирьох регіональних навчально-практичних центрів, існуючих в закладах будівельного профілю.

      Керівництво ПТУ №6 презентувало роботу новостворених навчально-практичних центрів  фірм «TRIORA», «NIBCO».  

 

Т.М.Безценна,

Методист НМЦ ПТО